Portal Sobota - 20 kwietnia 2019 Agnieszki, Amalii, Czecha      "Szczê¶cie cz³owieka na ziemi zaczyna siê dlañ wtedy, gdy zapominaj±c o sobie zaczyna ¿yæ dla bli¼nich". Miko³aj Gogol
Szukaj     Szukaj wg bran¿ Dodaj wpis
 © Wszelkie prawa zastrze¿one - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl