Tvorba Webu, Tvorba WWW stránek - Návod Zdarma


Tvorba Webu, tvorba www stránek - návod

Amatérská tvorba webu - pravidelnì aktualizovaný informaèní server o tvorbì webových stránek nejen pro amatéry. Návod zdarma na: HTML, CSS, PHP, JavaScript a SEO.

Základy HTML, návody
Jednoduché návody pro tvùrce www stránek. Jak si udìlat stránku, publikování stránek, zaøazení do katalogù a vyhledávaèù, ikonka stránky, zaheslování stránek.

CSS kaskádové styly
Co jsou to CSS styly a proè je využívat, popis jednotlivých vlastností, tabulky vlastností a hodnot, použití CSS v praxi.

JavaScript pøíruèka
Co je to JavaScript a kde ho využít, základy: promìnné, hlášky, události, hotové skripty.

SEO optimalizace pro vyhledávaèe
Úvod do SEO, vyhledávaèe - google, seznam, co radìji nepoužívat, návrh webu, klíèová slova, optimalizace stránek, tvorba zpìtných odkazù, SEO triky, praSEO.

HTML kódy
Tvorba www stránek, rùzné pøíklady: struktura, syntaxe, barvy, obrázky, klikací mapy, odkazy, seznamy, formuláøe, objekty, rámy, xhtml...

PHP pøíruèka
Základy php a rùzné skripty: vkládání stejného obsahu, zaheslování stránek, generování obsahu, diskuse, poèítadlo pøístupù, formuláø na e-mail.

Šablony www stránek
Šablony hotových www stránek, které si mùžete libovolnì upravovat a používat na svých stránkách. Šablony jsou zdarma ke stažení.

Webhosting
Co je to webhosting a doména? Jak si vybrat spolehlivý webhosting. Popis placených i neplacených hostingù.Copyright (c) 2004 Tvorba Webu - Kontakt - mapa webu