Open Gate – Hlavní stránka
 • „Open Gate mi dává možnost dostat se dál, neustále se
  rozvíjet, nevzdávat se svých snů a bojovat.“
  Matěj Šindelář, student

 • „Pro vÅ¡echny, kteří opravdu chtějí vědět a nejsou líní pro sebe
  a svoje okolí něco udělat, představuje Open Gate směr.“
  Aurélia Loštická, rodič

 • „Lidé se omezují tím, co si myslí, že dokáží. Každý ale může dojít tak daleko, jak
  jim to jejich mysl dovolí. Open Gate pomáhá všem dosáhnout toho, čemu věří.“
  Jana Errington, pedagog

 • „Open Gate je Å¡kola, kterou rodiče závidí svým dětem!“
  Jitka Švejdová, rodič

 • „Když na tuto Å¡kolu vzpomínám, vybaví se mi řada
  inspirativních lidí – spolužáků i učitelů.“
  Zdeněk Kutil, absolvent

 • „Vnitřní poznání, stabilita a vize, která vede k objevování
  reality prostřednictvím sebe samého, je efektivní strategie
  pozitivního lidského rozvoje.“
  Natália Balogová, učitelka

 • Aktuality

  21. 9. 2018

  Páteční zprávy z OPEN GATE

  dovolte mi hned takto na úvod poblahopřát Vanesse, naší absolventce, k…

  21. 9. 2018

  Debatní liga začne opět na Open Gate

  Vítáni jsou také začínající debatéři, studenti gymnázií a středních Å¡kol.

  Studentské reportáže

  21. 9. 2018

  Babí Léto v Kunraticích

  . . . ale nafukovacímu squashi jsme už někteří, naÅ¡těstí i naneÅ¡těstí,…

  20. 9. 2018

  Příběhy fotek aneb Jak vyhrát chytrý telefon

  ​Představte si ten pocit, že vás na…

 • Video

  Open Gate je první ryze české gymnázium certifikované od roku 2009 k výuce podle standardů International Baccalaureate Diploma Programme. Finanční podporu studentům, kteří do Open Gate přichází z dětských domovů, pěstounských nebo neúplných rodin nebo i Ãºplných rodin s nízkými příjmy, poskytuje Nadace The Kellner Family Foundation.

  Česko-anglická základní Å¡kola Open Gate vyučuje podle vzdělávacího programu s názvem "Otevíráme brány", který podporuje vÅ¡estranný rozvoj žáků.

 • Å kolní časopisy

  V Äasopisech studentů gymnázia i Å¾Ã¡ků a pedagogů základní Å¡koly si můžete přečíst o aktuálním dění v Open Gate.

  Ve Å¡kolním roce 2015 / 2016 jsme spojili tři z naÅ¡ich vynikajících studentských časopisů - The OG Chronicle, OG NOTes a Krognika - v jedny profesionální noviny a ihned jsme je přihlásili do soutěže Å kolní časopis roku 2016. Vyhlášení jejího krajského kola se konalo ve čtvrtek 14. dubna na půdě Vyšší odborné Å¡koly publicistiky v Praze. Pro nás toto kolo nemohlo dopadnout úspěšněji: The OG Chronicle získala čtyři významná ocenění, a to v kategoriích Titulka, Obsah, Grafika a celkové prvenství v kraji. Navíc jsme pokročili do celostátního kola v Brně, které se bude konat v prosinci.

  The OG Chronicle bývalo místem, kde anglické oddělení zveřejňovalo nejlepší studentské práce a sdílelo dění z hodin. Nyní jsou naÅ¡e noviny zcela v rukou studentů, kteří si sami vybírají témata, zpracovávají je, poté je předkládají svým editorům a podílejí se na korekturách. Nakonec jdou články k jednotlivým redaktorům a do tisku. The OG Chronicle je součástí OG již devět let a každým rokem se zlepÅ¡uje. I nadále budeme usilovat o co nejvyšší kvalitu a využitelnost naÅ¡ich novin.

  OG NOTes byl posledních pět let úspěšný trojjazyčný časopis a jsme velmi Å¡Å¥astní, že se připojil k naÅ¡im novinám. Znamená to, že máme celý jeden úsek novin psaný ve francouzÅ¡tině, Å¡panělÅ¡tině a němčině, což je ze strany naÅ¡ich studentů úžasný počin.

  Pak už jen stačilo pozvat KrOGniku, jež je druhým rokem přehlídkou studentských prací a jedinečných témat vycházejících z Äeského oddělení, a finální podoba byla na světě.

  S naším novým, silným a jednotným designem, fantastickou grafikou a zajímavými příběhy tvoří The OG Chronicle / OG Notes / KrOGnika jedny fantastické studentské noviny. Doporučujeme, abyste si je přečetli od začátku do konce, a uvidíme, zda s námi budete souhlasit.

  O dění na ZÅ  Open Gate pravidelně informuje měsíčník klíčenka. Nalézt zde můžete práce dětí, jejich reportáže a jiné zajímavosti, ale i informace o uskutečněných nebo plánovaných akcích.

  Další z naÅ¡ich Å¡kolních časopisů se od ostatních trochu liší: Open Science je nezávislý populárně-vědecký půlročník, který je psán a editován výhradně studenty, tedy bez učitelského vedení. Můžete v něm najít nejen články z oblasti fyziky, chemie a biologie, ale také zprávy ze světa nebo krátký komiks. Do budoucna připravujeme spolupráci s dalšími Å¡kolami nejen v ÄŒesku.

 • Absolventi a univerzity

  V roce 2009 ukončili Open Gate její první absolventi. VětÅ¡ina studentů si volí dle svých preferencí z několika univerzit, na které jsou podmínečně přijati. Absolventi směřují na univerzity a vysoké Å¡koly v ÄŒeské republice (například Univerzita Karlova nebo ČVUT) i v zahraničí. Zahraniční univerzitu si každoročně vybere zhruba polovina maturantů, nejčastěji ve Velké Británii (například London School of Economics, University of Oxford nebo University of St Andrews), dále pak v USA (například Yale University nebo Columbia University), ale také ve Å výcarsku, Å panělsku, Itálii či Nizozemí.

  Cílem OPEN GATE je pomáhat studijně nadaným dětem a mladým lidem, aby se pro ně studium na střední Å¡kole stalo splněným snem. Proto je zde Nadace The Kellner Family Foundation, která poskytuje stipendia studentům z dětských domovů, neúplných rodin nebo dalších prostředí, která vzdělání nepřejí. Nadace podporovala 80 % studentů z absolventského ročníku 2014/2015 během jejich studia na gymnáziu a Å™adě z nich je nadace oporou i během navazujícího studia na univerzitě.

 • Studentský kampus

  Open Gate si dala za cíl vytvořit všechny podmínky pro to, aby z jejích bran vycházeli po maturitě lidé skutečně všestranní, vybavení pro život nejen po stránce vzdělanostní, ale také emocionální a sociální. Toto poslání plní mimo jiné velice široké mimoškolní aktivity.

  V areálu Å¡koly se nachází knihovna, divadelní sál, pracovní dílny - keramická, textilní, dřevodílna a kovodílna, výtvarný ateliér, hospodářský dvůr s koňmi, kozami a ovcemi, zookoutek s exotickou faunou a florou, krytý bazén, hudební a nahrávací studio, venkovní sportoviÅ¡tě a krytá hala pro sportovní i společenské využití.

 • RUN and HELP | Běhání, které pomáhá

  Charitativní běh Run and Help pobaví a prověří účastníky a hlavně, jeho výtěžek pomůže lidem s postižením.

  V Open Gate jsme si již vyzkouÅ¡eli, že běh a pomoc jdou dohromady – při nultém ročníku na podzim 2014 se zapojila celá Å¡kola a vybrali jsme 25 tisíc korun pro handicapované plavce. V dubnu 2015 jsme již tuto akci pořádali společně s Kontem Bariéry - zapojilo se na 30 Å¡kol, firem a skupin. Několik tisíc běžců si tak užilo společnou akci, aÅ¥ už na čerstvém vzduchu nebo v tělocvičnách, a pomohlo lidem s handicapem. Celkově vybraná částka překročila 575 000 Kč.

  Zapojte se s námi! Aktuální informace na runandhelp.cz.

  Video z prvního ročníku v dubnu 2015 v Open Gate v Babicích u Prahy.

 • Nadace The Kellner Family Foundation

  Podpora vzdělání je hlavní činností Nadace The Kellner Family Foundation. Za dobu své existence už vynaložila značné prostředky, aby pomohla stovkám dětí a mladých lidí, jejichž cesta ke vzdělání by byla jinak obtížná.

  Aktivity manželů Kellnerových v oblasti podpory vzdělávání nadaných dětí a mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí mají kořeny už v roce 2002, kdy společně založili Nadaci Educa (ta se později sloučila s Nadací The Kellner Family Foundation) s cílem podporovat studenty na kolejním gymnáziu Open Gate. Poté nadace rozšířila své zaměření i na podporu studentů na českých a zahraničních vysokých Å¡kolách a univerzitách.

  Nadace podporuje dlouhodobé vzdělávací projekty určené žákům základních Å¡kol a jejich učitelům, středoÅ¡kolákům a vysokoÅ¡kolákům i absolventům postgraduálního vzdělávání. Poskytuje granty také českým vědcům a vědeckým týmům.