Věstník veřejných zakázek - Ministerstvo pro místní rozvoj
Vítejte na portálu Věstník veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Základní informace o funkcionalitách a ovládání Věstníku veřejných zakázek naleznete zde.

Aktuality

28.05.2018

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Vážení uživatelé,

na níže uvedeném odkaze naleznete Prohlášení o zpracování osobních údajů pro Věstník veřejných zakázek, které bylo zpracováno Správcem VVZ v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR.

Tým VVZ

29.01.2018

Registrace do VVZ prostřednictvím IS DS

Vážení zadavatelé,
doposud se ve spolupráci s poskytovatelem datových schránek nepodařilo určit podstatu změny v rámci aktualizace datových schránek, která způsobuje problémy při odesílaní PDF dokumentů. Z důvodu zachování uživatelského komfortu při registraci prostřednictvím datové schránky jsme po dohodě s MMR změnili formát dokumentu pro dokončení registrace na RTF formát, a to při zachování stejné struktury textu dokumentu. Tento formát bude používán při registraci pomocí datové schránky do té doby, než se povede vyřešit příčinu problému.
O vyřešení situace Vás budeme informovat opět prostřednictvím aktuality.

Tým VVZ