Věstník veřejných zakázek - Ministerstvo pro místní rozvoj
Vítejte na portálu Věstník veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Základní informace o funkcionalitách a ovládání Věstníku veřejných zakázek naleznete zde.

Aktuality

11.01.2019

Postup při opravě údajů v již uveřejněném formuláři F20

Vážení uživatelé, 

vzhledem k tomu, že dle současného postupu Úřadu pro úřední tisky - TED, není možné uveřejnit opravu formuláře F20 – Oznámení o změně (F20), standardním postupem, a to prostřednictvím formuláře F14 – Oprava, MMR doporučuje následující postup.  

Pokud zadavatel, který uveřejnil F20, následně zjistí, že v uveřejněném formuláři je chyba, odešle k uveřejnění nový formulář F20, do kterého uvede správné/opravené údaje a současně do pole VI.3) Další informace uvede formulaci  „Corrigendum/Oprava – Ev. č. Formuláře opravovaného F20XX-XXXXXX.

Tento postup byl rovněž doplněn do metodického pokynu k formuláři F20.

Tým VVZ

10.12.2018

Změna uveřejňování veřejných zakázek v Úředním věstníku EU – TED. Od 1. ledna 2019 už NE sobota, ale PONDĚLÍ

Vážení uživatelé,

Úřad pro úřední tisky EU (dále jen „OP“), který vydává Úřední věstník EU – TED (dále jen „TED“) mění u publikace informací o veřejných zakázkách  způsob svého uveřejňováním. Členským státům EU v čele se zástupcem České republiky se podařilo přesvědčit OP, aby změnil způsob uveřejňování a upustilo od uveřejňování informací o veřejných zakázkách v sobotu.

Od 1. ledna 2019 přechází TED na způsob uveřejňování, který udržuje Česká republika dlouhodobě, a proto budou nově informace o veřejných zakázkách uveřejňovány v TEDu pouze v pracovních dnech od pondělí do pátku.

Tato změna nijak neovlivňuje postup uveřejňování ve Věstníku veřejných zakázek. V případě dotazů k uvedené změně kontaktujte, prosím, odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí, který má problematiku uveřejňování informací o veřejných zakázkách ve své gesci - oevz@mmr.cz.

Tým VVZ