شروع اونت:
پایان اونت:
اونت فعال: لول 80 آنی
دوره اونت: فصلی
تاریخ شروع:بلافاصله بعد از گرفتن First Realmها
تاریخ پایان: نامشخص
برای سرعت بخشیدن به روند رشد سرور

World Event

شروع اونت:
پایان اونت:
به زودی...

PvE

شروع اونت:
پایان اونت:
اونت فعال: 1vs1
دوره اونت: فصلی
تاریخ شروع:پنجشنبه 1397/1/23 ساعت : 20:00
تاریخ پایان: 1 ساعت پس از شروع
مسابقات فصلی

PvP